روش ارسال تهران

به دو صورت پست پیشتاز و پیک است هزینه ارسال در روش پست پیشتاز 25 هزار تومان میباشد و در روش پیک 40 هزار تومان میباشد. در روش پیک  اگر سفارش در تایم اداری همان روز ثبت شود همان روز ارسال میشود و اگر خارج از تایم اداری باشد فردا آن روز ارسال میشود

روش ارسال شهرهای غیر از تهران

تمامی سفارشات شهرهای غیر از تهران با پست پیشتاز و مبلغ ثابت 25 هزار تومان ارسال میشوند